Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
BelferBlog - Blog Dariusza Chętkowskiego BelferBlog - Blog Dariusza Chętkowskiego BelferBlog - Blog Dariusza Chętkowskiego

30.11.2019
sobota

Wściekli maturzyści

30 listopada 2019, sobota,

Maturzyści są wściekli, że muszą się uczyć rzeczy, które są im do niczego niepotrzebne. Przez to nie mają czasu na naukę rzeczy potrzebnych. Cóż jednak można na to poradzić?

28.11.2019
czwartek

Procedury korzystania z toalety

28 listopada 2019, czwartek,

Uczniowie coraz częściej proszą o zgodę na wyjście do toalety w czasie lekcji. Niestety, przepisy zabraniają. Uczeń bowiem nie może przebywać w szkole bez nadzoru i opieki. Droga do toalety i pobyt w niej to wielkie ryzyko.

26.11.2019
wtorek

ZNP czy RWD?

26 listopada 2019, wtorek,

Nie całość, ale znaczną część zaległych wynagrodzeń otrzymali nauczyciele z Zawidza. Resztę za wrzesień, październik i listopad mają dostać – jak obiecuje wójt – do końca roku. Może dopiero po świętach. Jest duży postęp, ale do ideału daleko.

20.11.2019
środa

Ile czasu pracuje nauczyciel na szkolnej wycieczce?

20 listopada 2019, środa,

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej jest jednoznaczne. Nauczycielowi, który jedzie z klasą na kilkudniową wycieczkę, nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Wykonuje bowiem swoje obowiązki w ramach ustawowego czasu pracy:

18.11.2019
poniedziałek

Badania ankietowe zamiast bezpośredniego kontaktu

18 listopada 2019, poniedziałek,

Jak władza podejrzewa, że w szkole jest problem, przeprowadza wśród uczniów ankietę. Ponieważ podejrzewa się wszystkich o wszystko, ankiet jest od groma. Nie ma dnia, aby uczniowie nie musieli odpowiadać na piśmie na jakieś pytania. Zwykle z tego g… da … Czytaj dalej

css.php