23 wrz

Logopeda na pięć sekund

Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami to priorytet MEN. Zadaniem nauczycieli jest rozpoznawać te dzieci, otaczać je szczególną opieką, a pracodawcy zgłaszać zapotrzebowanie na specjalistów, np. logopedów. Nauczycielki przedszkola, do którego chodzi moja córka, wykonały kawał dobrej roboty. Wychwyciły dzieci ze specjalnymi potrzebami i zgłosiły zapotrzebowanie na logopedę. Zapotrzebowanie jest duże: z jednej grupy pomocy […]

15 wrz

Co po nauczycielach w Sejmie?

W Sejmie najwięcej jest nauczycieli – co piąty poseł parał się profesją belferską (taką informację podała dzisiaj Trójka, a wcześniej „Głos Nauczycielski” – zobacz info). Żaden zawód nie jest tak licznie reprezentowany w Sejmie jak nauczyciele. Niestety, korzyści z tego dla szeregowych pracowników szkół są znikome albo wręcz żadne. Więcej sympatii nauczycielom okazują posłowie, którzy nauczaniem nigdy się […]

Ważne newsy, kompetentne analizy.
Subskrypcją Premium podzielisz się z Bliskimi.

Wypróbuj za 1 zł