Nauczyciel szczęściarz

Spośród przedstawicieli wszystkich zawodów najszczęśliwsi są nauczyciele. Wiem o tym od dawna, ale dziś ogłaszano tę informację w radiowej Trójce, więc teraz mam dowód. Podobno przeprowadzono badania w całym kraju i to z nich wynika, że w poczuciu szczęścia nauczyciele biją na głowę wszystkie inne zawody.

Wyniki badań mogą zaskakiwać osoby, które nie są nauczycielami, czyli większość społeczeństwa. Tymczasem nie chodzi o to, że szkoła czyni ludzi szczęśliwymi, lecz tylko o to, że pracę nauczyciela wybierają najczęściej ludzie bardzo szczęśliwi. Potem w szkole trochę tego szczęścia ubywa, jeśli jednak zapas jest wystarczająco duży, może wystarczyć aż do emerytury. Ja sam uznaję się za człowieka szczęśliwego, ale 14 lat temu, gdy zaczynałem pracę w szkole, byłem tak przepełniony radością życia i zadowoleniem, że każdemu uczniowi się udzielało. Obecnie wprawdzie trochę mi gorzej, ale i tak w porównaniu z przedstawicielami innych zawodów jestem szczęśliwy.

Teraz muszę podważyć to, co napisałem przed chwilą. Dzisiaj rozmawiałem z uczniami o różnicy między modelowym pisarzem a pisarzem empirycznym. Pisarz modelowy to artysta pióra, natomiast pisarz empiryczny może być najzupełniej zwykłym człowiekiem, ze wszystkimi brakami i niedostatkami, jakie ma każdy z nas. Podobnie rzecz się ma z nauczycielami. Szczęśliwy jest tylko nauczyciel modelowy, tzn. taki, jaki powinien być, gdy widzą go uczniowie, a jeszcze bardziej, gdy widzą go rodzice. Natomiast w czterech ścianach własnego domu, czyli empirycznie, w codziennym prywatnym życiu jest taki sam, jak większość Polaków.

A zatem wyniki badań nie świadczą wcale o tym, że nauczyciele są empirycznie szczęśliwi, tylko że są modelowo szczęśliwi, tzn. w oczach uczniów i rodziców starają się wyglądać na szczęśliwych. Robią tak, ponieważ bycie szczęśliwym bardzo pomaga w pracy z dziećmi i młodzieżą. Bycie szczęśliwym należy zatem do wizerunku, jaki trzeba stworzyć w pracy. Wyniki badań nie świadczą wcale o tym, że nauczyciele naprawdę doświadczają wyjątkowego szczęścia. Bycie szczęśliwym jest elementem profesjonalizmu. Dlatego nauczyciele są doskonałymi agentami ubezpieczeniowymi i handlarzami (niektórzy dorabiają w ten sposób), ponieważ także w tych zawodach bardzo pomocne jest bycie szczęśliwym.