Kościół wyciąga z oświaty 5 milionów zł dziennie

Każdego dnia Kościół wyciąga z oświaty 5 mln zł. Rocznie daje to prawie 2 miliardy zł. To są pieniądze, które idą na opłacenie lekcji religii. A przecież – argumentuje Nowa Lewica – nauczanie religii Kościół powinien finansować z własnych środków.

Pieniądze na nauczanie religii idą z budżetu organu prowadzącego, np. gminy, więc inne zajęcia rodzice muszą opłacać z własnych środków. Wyobraźmy sobie, co byłoby, gdyby codziennie kilka wybranych szkół otrzymywało 5 mln zł na potrzeby dzieci, następnego kolejnego szkoły i tak przez cały rok. 

Nowa Lewica obiecuje tak właśnie uczynić: wyprowadzić nauczanie religii ze szkół (te i inne pomysły NL tutaj). Na razie uczniowie głosują nogami, czyli na religię nie chodzą. Jednak chodzą czy nie chodzą, 5 mln zł dziennie trzeba za nauczanie religii płacić. I to jest najbardziej bulwersujące.