Co trudniejsze: polski czy matematyka?

Maturzyści najmniej boją się angielskiego. Potem głosy są podzielone. Jedni uważają, że najtrudniej zdać polski, innych przeraża matematyka.

Z polskim nie powinno być problemu, gdyż to język ojczysty. Jednak na maturze egzaminuje się ze znajomości literatury oraz z umiejętności pisania dłuższego tekstu (co najmniej 300 wyrazów). Sama znajomość języka nie wystarczy.

Matematyki najwięcej osób nie zdaje (zdarzył się rok, kiedy prawie jedna trzecia oblała). Zwykle co piąty nie osiąga 30 proc. z tego przedmiotu, czyli nie zdaje matury. Raz nawet minister edukacji ogłosił z tego powodu amnestię.

Gdyby brać pod uwagę popularność korepetycji, najtrudniejsza jest matematyka. Polski jest daleko w tyle, także jeśli chodzi o stawki. Choć dzięki pisowskiej reformie nauczyciele języka polskiego też zaczęli zarabiać na korepetycjach. Im gorsze będą wyniki matury, tym lepiej dla korepetytorów. Zatem cokolwiek się stanie, zawsze ktoś będzie skakał z radości.