Nowe zasady bezpiecznego zachowania na egzaminach

19 kwietnia dyrektor CKE ogłosił nowe wytyczne w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego na maturze i egzaminie ósmoklasisty. Właściwie wystarczy tylko umyć ręce i przewietrzyć salę, reszta nie obowiązuje.

W moim liceum dyrekcja zorganizowała nam szkolenie przypominające tuż przed świętami, a wtedy obowiązywały jeszcze stare wytyczne. Uczyliśmy się więc, że trzeba dezynfekować ręce, dezynfekować słowniki po każdym użyciu, zakładać rękawiczki i maseczki, kichać w łokieć, nie dotykać twarzy itd. 

Były głosy, iż zasady zostaną zmienione, ale co konkretnie i jak, nikt przecież nie wiedział. Teraz musimy zostać przeszkoleni po nowemu. Trzeba też stosowne poprawki wprowadzić do szkolnego regulaminu i omówić je z uczniami.

Dyrektor CKE wydaje rozporządzenia na ostatnią chwilę, natomiast w szkole działa się z dużym wyprzedzeniem. Najpóźniej miesiąc przed pierwszym egzaminem wszyscy muszą dokładnie wiedzieć, jak mają się zachowywać. Uczniów i nauczycieli instruuje się zawsze wg aktualnie obowiązującego prawa. 

Gdy więc prawo zostaje zmienione, szkolenia trzeba przeprowadzić ponownie. I wszystko zaprotokołować, a tematy wpisać do dziennika. Maturzyści składają też podpisy, iż zostali zapoznani z regulaminem i wszystko dokładnie zrozumieli. Mam nadzieję, że żadnych zmian regulaminu już nie będzie.

Decyzja dyrektora CKE tutaj.