Czarnek górą

Sejm uchwalił „lex Czarnek”. Następne w kolejce jest dorzucenie nauczycielom czterech lekcji w tygodniu. Minister chce zdążyć z tym do kwietnia, aby od 1 września szkoły pracowały po nowemu.

Kuratorzy już informują dyrektorów, aby robiąc przymiarki do nowego roku szkolnego, liczyli nauczycielom po 22 lekcje w tygodniu, a nie – jak jest teraz – po 18. Radzą, aby nie liczyć po 20 godzin, gdyż żadnego kompromisu nie będzie. Czarnek jest pewien, że przeforsuje zmianę w całości. Nie ustąpi ani o godzinę.

Uchwalona przez Sejm zmiana w prawie oświatowym – lex Czarnek – oddaje dyrektorów w ręce kuratora. Dyrektor traci resztki samodzielności, jakie jeszcze miał. Już o niczym nie decyduje, jest od wykonywania poleceń. Kurator włada szkołą. Rządzi, nie pomaga, nie wspiera, lecz dyryguje. Szczegóły zmian tutaj.