Matura w oddzielnej sali. Dla każdego?

Do szkół spływają zaświadczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej o konieczności wyznaczenia egzaminu maturalnego w oddzielnej sali dla danego ucznia. Zawsze takie wnioski były, ale w tym roku jest ich znacznie więcej.

Wielu uczniów wciąż o takie zaświadczenia zabiega. Mają choroby przewlekłe, różne dysfunkcje rozwojowe, są w depresji, nie potrafią się skupić w towarzystwie koleżanek i kolegów. Młodzież cierpi, choruje, wpada w panikę, w tym roku wręcz na potęgę. Może egzamin w oddzielnej sali pomoże?

Przybywa powodów, przybywa wniosków. Dyrektorzy są przerażeni, bo zabraknie im pracowników do obsadzenia wszystkich sal, gdzie odbywają się egzaminy. Do każdego ucznia, który zdaje w oddzielnej sali, potrzeba dwóch nauczycieli. Tylko skąd ich wziąć?