Rodzice, zadajcie dzieciom pracę

Minister przypomina nauczycielom, aby nie zadawali dzieciom pracy domowej na święta. Niedługo przypomni dyrektorom szkół, aby sprawdzili, czy nauczyciele zrealizowali podstawę programową. Niestety, bez zadawania prac domowych się nie da.

Pamiętam, jak podczas świąt włączyłem radio i usłyszałem własną uczennicę, która narzekała, że nauczyciele (tu wymieniła parę nazwisk, m. in. moje) nie przestrzegają zaleceń MEN, tylko zadają, ile wlezie. Dzisiaj RODO nie pozwala na ujawnianie takich danych, dlatego uczniowie skarżą się nie w mediach, ale w odpowiednich urzędach.

Więc aby mnie nie ciągał kurator (gdy zadam uczniom pracę na święta) albo dyrektor (gdy nie zrealizuję podstawy programowej), proszę rodziców, żeby kazali dzieciom chociaż czytać lektury. Nie ma tłumaczenia, że nauczyciel nic nie zadał. Oficjalnie nie zadał, ale po cichu wysłał do rodziców prośbę, aby zadali w jego imieniu. I pani minister nic do tego.