Odwołaliśmy Tęczowy Piątek

Jesteśmy jedną ze szkół, która dała się nastraszyć i odwołała Tęczowy Piątek. Nie będziemy uczyli młodzieży tolerancji, gdyż się boimy.

Usunęliśmy też z naszych stron internetowych informację o współpracy z organizatorem wydarzenia – Kampanią Przeciwko Homofobii. Nie ma śladu, że między nami był jakiś kontakt.

Kilka dni wcześniej uczniowie informowali, że zostaliśmy zaatakowani przez wrogów homoseksualizmu, którzy obrażają liceum i grożą dyrekcji oraz nauczycielom konsekwencjami za chęć zorganizowania Tęczowego Piątku. Gdy doszło do tego ostrzeżenie Anny Zalewskiej, szkoła uznała, iż trzeba się wycofać.

Pretekstem do odwołania akcji był fakt, że odpowiedzialna osoba nie pozyskała od rodziców uczniów pisemnej zgody na udział dziecka w imprezie. Był to pretekst, ponieważ zgody na piśmie bierzemy tylko wtedy, gdy wychodzimy ze szkoły, i to też nie zawsze. Imprezy wewnątrzszkolne są organizowane na podstawie planu wychowawczego. Poza tym mamy ponad 150 uczniów pełnoletnich, którzy nie muszą pytać rodziców o zgodę.

Jedni nauczyciele się cieszą, że odwołaliśmy imprezę. To ci, którzy wolą mieć święty spokój. Innym jest wstyd, że daliśmy się zastraszyć. Nie taki jest Duch Szkoły. Co na to młodzież, nie wiemy i chyba nie chcemy wiedzieć. Do nauki, dzieci, do nauki, „w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy”!