Gdzie jest pielęgniarka szkolna?

Zakończył się Okrągły Stół Pielęgniarek i Położnych. Jeden z postulatów dotyczył szkoły. Brzmi on tak:

Doprowadzenie do sytuacji, by w każdej szkole była zatrudniona pielęgniarka szkolna. Dodatkowo domagamy się zmniejszenia liczby uczniów przypadających na jeden etat pielęgniarki do 700 oraz wzrostu stawki kapitacyjnej z 4 zł (miesięcznie przypadającej na jednego ucznia) na 7 zł, przy jednoczesnym ujednoliceniu kwoty przypadającej na etat pielęgniarski bez względu na rodzaj szkoły (postulaty tutaj, strona KOPiP tutaj).

Pielęgniarka niby w szkole jest, ale tak jakby jej wcale nie było. Na jeden pielęgniarski etat przypada bowiem tysiąc uczniów, jeśli nie więcej, czyli de facto kilka szkół. Kiedy więc dziecko potrzebuje pomocy, musi jej udzielić pedagog, wychowawca, bibliotekarz, woźna, sekretarka, ktokolwiek. Pielęgniarki bowiem najczęściej nie ma.

Kiedy uczeń stracił na lekcji przytomność, udzielenie pomocy było na mojej głowie. Wiedziałem, że na fachową pomoc mogę liczyć dopiero wtedy, jak zadzwonię na pogotowie. W podstawówce, w której kiedyś pracowałem, wzywało się karetkę po kilka razy w tygodniu, czasem częściej. Odpowiedzialność była zbyt duża, aby się zastanawiać. Niestety, potrzeby rosły, ale pielęgniarki nie było. Dzisiaj jest jeszcze gorzej. Jedyne, co szkoła może zaproponować rodzicom, to ubezpieczenie się na wyższą kwotę od ryzyka wypadku. Jak się coś stanie, będą przynajmniej jakieś pieniądze na otarcie łez.