Dokonania – byli ministrowie o edukacji

W piątek 12 kwietnia byli ministrowie edukacji zbiorą się w Warszawie, aby debatować o stanie polskiej oświaty. Na konferencji głos zabiorą: Henryk Samsonowicz, Mirosław Handke, Mirosław Sawicki i Katarzyna Hall. Nie będzie więc wszystkich osób, którym edukacja w Polsce zawdzięcza swój obecny stan (zob. program konferencji).

Zastanawiam się, według jakiego klucza dobierano ministrów. Czy zapraszano najgorszych (Handke i Hall)? Czy najlepszych (podobno Giertych)? Czy przeciętnych (Samsonowicz, Sawicki)? Czy po prostu przypadkowe osoby? Skład jest jednak ewidentnie niepełny. Ministrów mieliśmy w III RP szesnastu.

Debata z udziałem byłych tuzów oświaty nosi tytuł: „Edukacja polska po 1989 – dokonania i wyzwania”. Co mogą powiedzieć na ten temat zaproszeni goście? Moim zdaniem, Handke powinien ograniczyć się do słów „Mea culpa”. Głośno i wyraźnie, aby wszyscy słyszeli. Hall powinna wytłumaczyć, dlaczego dopiero po odejściu z ministerstwa zaczęła rozumieć oświatę i sensownie o niej pisać. Zresztą do pozostałych osób też odnosi się powiedzenie, że mądry minister po dymisji. Jakoś nie mam ochoty słuchać ludzi, którzy gdy rządzili, to psuli, a gdy już nie rządzą, to wiedzą, jak naprawiać.