Maturzysto, maturzystko, odwołaj się od wyników egzaminu

Zachęcam wszystkich, którzy czują się niesprawiedliwie ocenieni, aby odwołali się od wyników matury. Największy niepokój budzą wyniki egzaminów z języka polskiego, tak na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Nie darujcie, że zostaliście oszukani. Odwołujcie się!

Maturzyści powinni się odwoływać, i to masowo, gdyż ich postawa pomoże naprawić system. Rozmawiałem z absolwentem, który bardzo był zaskoczony niskim wynikiem swojej matury z polskiego i wysokim koleżanki, która nie przeczytała żadnej lektury, a uzyskała 80 proc. On natomiast dostał 50 proc. Nie planuje się odwoływać, gdyż wynik z polskiego nie jest mu potrzebny. Zachęciłem, aby – skoro jest przekonany o niesprawiedliwej ocenie – jednak to zrobił. Właśnie po to, aby naprawić system.

Wierzę, że można stworzyć sprawiedliwy system oceniania matury z języka polskiego. Można też wypracować sensowne reguły oceniania rozprawki maturalnej. Obecne metody to gwałt na zasadach sprawiedliwości i rzeź na umysłach młodzieży. Jest to system szkodliwy dla humanistyki szkolnej, zabija pasję do literatury, niszczy chęć czytania i pisania o kulturze. CKE wyrządza wielką szkodę nauczaniu języka polskiego, dlatego trzeba zmusić tę instytucję, aby porzuciła obecny system oceniania, gdyż jest on loterią. Potrzebujemy całkowicie nowego sposobu oceniania matury z języka polskiego, gdyż obecny został skompromitowany.

Dlatego zachęcam każdą osobę, która podejrzewa, iż została niesprawiedliwie oceniona, aby się odwoływała. Zróbcie to nie tylko dla siebie, ale też dla dobra kolejnych roczników. Piszcie do OKE wnioski o wgląd do pracy i nie darujcie egzaminatorom ani jednego brakującego punktu. Wszyscy zasługujemy na lepszą maturę.