CKE przeprowadzi badanie diagnostyczne na reprezentatywnej grupie maturzystów

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że przeprowadzi badanie diagnostyczne na reprezentatywnej grupie maturzystów. To efekt bardzo licznych prób podważenia wyników egzaminu maturalnego w tym roku.

Należało się spodziewać, że takie badanie zostanie przeprowadzone, gdyż ze sprawdzaniem testów jest coś nie tak. Jeśli CKE nie zbada problemu i nie spróbuje go rozwiązać, w roku 2024 odwołań będzie jeszcze więcej.

Problem może jednak nie zostać rozwiązany, gdyż CKE będzie badać sama siebie. Przydałoby się zatrudnić zewnętrznych ekspertów, którzy sprawdziliby, gdzie i przez kogo zostały popełnione błędy. Czy wadliwy jest czynnik ludzki (egzaminatorzy źle sprawdzają), czy zawiódł system (zasady oceniania wymagają zmian). 

Niestety CKE zamierza być sędzią we własnej sprawie, więc wiele po tym badaniu nie należy się spodziewać. Diagnoza zostanie przeprowadzona w grudniu, a wyniki poznamy w lutym. Nauczyciele też będą mogli zbadać uczniów i siebie, gdyż CKE udostępni zainteresowanym szkołom testy diagnostyczne, dawniej zwane próbnymi maturami (szczegóły tutaj).