Czy katecheci mają przygotowanie pedagogiczne?

Katecheci ruszyli robić uprawnienia do nauczania etyki. Uczelnie traktują ich, jakby nie mieli przygotowania pedagogicznego. Każą im bowiem odbyć praktyki studenckie w szkole.

Szkół, gdzie naucza się etyki, jest mało. Będzie ich znacznie więcej, ale dopiero wtedy, gdy uczniowie będą musieli wybrać, jak chce Czarnek, jeden z przedmiotów: religię lub etykę (już od przyszłego roku – dzisiaj mogą wybrać nic). Wtedy też wzrośnie zapotrzebowanie na etyków. 

Dlatego katecheci robią uprawnienia do nauczania nowego przedmiotu. Na razie nie mają gdzie się szkolić w sztuce pedagogicznej, a bez zaliczenia praktyki nie mogą ukończyć studiów. Niektórzy zgłaszają się do mnie.

Po co jednak katechecie z wieloletnim stażem kazać odbywać praktyki studenckie? Jeśli uczył wiele lat religii, to przecież na podstawie przygotowania pedagogicznego. Chyba że nie było ono konieczne. Jak w takim razie mógł uczyć w szkole? Bez umiejętności pracy z uczniami?