Język polski pokonał matematykę

CKE opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Okazało się, że język polski wypadł lepiej niż matematyka. Ale tylko o 3 proc. Najlepiej jednak absolwenci podstawówek zdali egzamin z języka obcego.

Średnie wyniki: język polski – 60 proc., matematyka – 57 proc., język angielski – 67 proc. CKE pokazuje też wyniki z podziałem na płeć. Dziewczyny zdały lepiej od chłopców język polski i język angielski, natomiast matematykę tak samo. 

Znacznie lepsze były też wyniki uczniów z dużych miast, najbardziej z języka angielskiego (szczegóły tutaj). Warto zaznaczyć, że z powodu pandemii wymagania egzaminacyjne były ograniczone, zrezygnowano też z egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

Średnio polska szkoła podstawowa przygotowuje uczniów do owych łatwiejszych egzaminów na ocenę dostateczną. Z matematyki na trzy mniej, z polskiego na trzy, a z angielskiego na trzy plus. 

Wyniki egzaminu maturalnego zwykle są gorsze, mimo że egzamin ten nie jest już obowiązkowy, podchodzą do niego najlepsi (jakieś dwie trzecie rocznika). Jak wypadła matura w tym roku, dowiemy się 5 lipca.