Harcerze zwolnieni z wiary w Boga

42 Zjazd ZHP przejdzie do historii jako ten, który zwolnił harcerzy z obowiązku wiary w Boga. Od teraz harcerze mogą bowiem wybierać, czy chcą składać przysięgę na wierność Bogu i Polsce, czy tylko Polsce.

Także zuchy nie muszą już zobowiązywać się do kochania Boga i Polski. Mogą ograniczyć się tylko do kochania Polski. Władze ZHP postanowiły uwolnić swoją organizację od przymusowej więzi z Bogiem. Od teraz jest ona dobrowolna.

Ta rewolucyjna jak na Polskę zmiana nie spodobała się Kościołowi. Rada Duszpasterska ZHP poczuła się urażona decyzją, iż zuch oraz harcerz mogą wierzyć w Boga, ale nie muszą. Duszpasterze zakomunikowali więc kierownictwu ZHP, iż wolność w sprawach religijnych jest niedopuszczalna, psuje bowiem cały proces wychowawczy. Co to za harcerz, który nie wierzy w Boga.

Konflikt między duszpasterzami a kierownictwem ZHP komentuje bardzo mądrze prof. Bogusław Śliwerski (zob. tutaj). O sprawie jest coraz głośniej. Jak dowie się o niej Czarnek, na pewno interweniuje – i znowu wiara w Boga stanie się wśród harcerzy obowiązkowa. Krótki to był zryw, kiedy harcerz nie musiał być religijny, a jedynie mógł.