Obowiązkowe lekcje religii lub etyki. Znamy już harmonogram

Wracamy do czasów, kiedy uczeń musiał wybrać: albo religia, albo etyka. Obecnie może zdecydować się na nic. MEiN podało do wiadomości, kiedy jeden z tych przedmiotów stanie się obowiązkowy.

Religia lub etyka będzie obowiązkowa:

Od 1 września 2023 dla uczniów klas IV szkół podstawowych i I klasy szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;

Od 1 września 2024 dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych i I-II klas szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;

Od 1 września 2025 dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III klas szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;

Od 1 września 2026 dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i I-IV klas szkół ponadpodstawowych wszystkich typów; 

Od 1 września 2027 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych wszystkich typów;

Wymiar lekcji religii lub etyki ustala się na 2 godziny w tygodniu.

Przepis jest tak sformułowany, jakby to etyka była przedmiotem obowiązkowym (religia nie). Zwolnienie z tego obowiązku jest możliwe tylko w sytuacji, gdy uczeń chodzi na lekcje religii. Formalnie Czarnek wprowadza więc obowiązek chodzenia na etykę. Nie chcesz chodzić, idź na religię.

Komentarz Rzecznika Praw Obywatelskich i odpowiedź MEiN tutaj.