Nauczyciele czują się dyskryminowani

Dla dobra dzieci nauczyciele zostaną objęci od 1 marca 2022 roku obowiązkiem szczepień przeciwko koronawirusowi. A co z pracownikami niepedagogicznymi? Przecież oni także mają kontakt z uczniami. Nieraz bardzo bliski.

Pracownicy niepedagogiczni to woźna, portierka, sekretarka, kucharka i wiele innych. Im niższy poziom szkoły, tym większy kontakt pracowników niepedagogicznych z dziećmi. W podstawówce pani woźna to nieraz drugi wychowawca, czasem ważniejsza od pierwszego.

Jeśli wprowadzenie obowiązku szczepień motywujemy troską o dzieci, to objęcie tym obowiązkiem tylko pracowników pedagogicznych nauczyciele odbierają jako dyskryminację. Kto był w przedszkolu albo w szkole podstawowej choćby na stołówce, ten rozumie, jak bliski kontakt dzieci mają z pracownikami obsługi. Nieraz bliższy niż z nauczycielami. Dlatego obowiązkiem szczepień należy objąć wszystkich pracowników szkoły albo nikogo.