Każdy ma prawo do własnego światopoglądu

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w moim liceum padły słowa: „Każdy ma prawo do własnego światopoglądu”. Przemawiało wiele osób, ale tylko jedna mówiła o prawie do wolności. Proszę zgadnąć, kto to powiedział.

Przemawiali:

– dyrektor,

– wicedyrektor,

– absolwent, student prawa,

– przewodnicząca Rady Rodziców,

– przewodniczący Samorządu Szkolnego.

Głos zabrali jeszcze wychowawcy i nagrodzeni uczniowie.

Proszę zgadywać, kto się odważył mówić o wolności w szkole, o prawie do własnego światopoglądu i prawie do niezależności. Kto uznał, iż jest to ważna sprawa? Kto chciał, abyśmy z takim przesłaniem zaczęli wakacje? Dyrektor, nauczyciel, rodzic, uczeń, absolwent?

Uroczystość transmitowaliśmy na żywo na cały świat. Można obejrzeć ją tutaj i sprawdzić, kto to powiedział. Szczęka opada.