Za pracę zdalną nauczyciele zostaną ocenieni

To nie koniec pracy zdalnej. Została jeszcze ocena. Nauczyciele zostaną ocenieni, jak sobie radzili podczas pracy online. Dali radę czy zawalili?

Ocena pracy nauczycieli polega na zebraniu opinii od uczniów i ich rodziców. A zatem jak uczniowie oceniają swoją wiedzę i umiejętności. Czy w czasie zdalnego nauczania im urosło czy zmalało. Jeśli zmalało, to dlaczego. Czy ktoś zawinił? Czy lekcje były prowadzone sumiennie? Jakie metody stosował nauczyciel, aby dzieci lepiej się uczyły? Czy dostosowywał pracę do potrzeb i możliwości uczniów? Wspierał? Czy tylko wymagał?

Zostaną też zapytani rodzice. Jak oceniają aktywność swoich dzieci. Czy miały co robić podczas lockdownu? Czy nauczyciel się starał zaangażować dzieci do nauki? Czy motywował? Jak to robił? Dobrze czy nieumiejętnie? Czy udzielał informacji o postępach dziecka? Czy informował o brakach, które trzeba nadrobić? Jakie potrzeby dzieci zaspokoił, a jakie zlekceważył? Jakiej rady chcieliby rodzice udzielić nauczycielowi swojego dziecka? Czy mają propozycję na przyszłość?

Nie ma innego sposobu na ocenę pracy nauczycieli. Tu się nie liczą fakty, lecz opinie. A opinie są subiektywne. No więc będzie się działo. Niektórzy rodzice długo czekali, aby powiedzieć, co im leży na wątrobie. Podobnie uczniowie. Teraz będzie okazja. Nie żałujcie sobie, badanie opinii jest przecież anonimowe. Tylko oceniany nauczyciel nie jest anonimowy.