Wychowanie kontrolowane

Dariusz Piontkowski ogłosił „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020”. Dokument bardzo ważny, gdyż wskazuje dyrektorom i nauczycielom, co będzie kontrolowane (dokument tutaj).

Trzy pierwsze punkty są najważniejsze:
1. Profilaktyka uzależnień.
2. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie reformy (nowej podstawy programowej).

Pod szczególną kontrolą będą lekcje wychowawcze. Wychowawcy muszą udowodnić, że zasłużyli na przyznane im przez MEN 300 zł dodatku. Trzeba na te pieniądze zapracować, szerząc właściwe wartości.

W mojej szkole każda klasa ma dwóch wychowawców. Trzeba dmuchać na zimne. Drugi jest wychowawcą społecznym, w sumie ważniejszym niż ten pierwszy. Pierwszy bowiem odpowiada za papiery, aby były w porządku, a drugi wspiera, czuwa, dba o wartości. Pamiętam, jak drugim wychowawcą mojej klasy został ksiądz. W sumie fajny facet, ale jednak zależny od instytucji mniej fajnej. Kontrolerzy, których naśle na szkoły kuratorium, to też fajni ludzie, jednak… jak to powiedział policjant, gdy zatrzymał mnie do kontroli: „ja bym pana puścił, ale komendant każe karać”.