Wagary nieusprawiedliwione

Z mieszanymi uczuciami przyjęli nauczyciele nowy Dzień Wagarowicza. Mówili, że idea wagarów dla Ziemi jest dobra, ale dzień zły. Lepszy byłby 21 marca. Wtedy uczniowie i tak nie przychodzą do szkoły. Mogliby więc wagarować pożytecznie (info tutaj).

Od razu mi się przypomniało, co ludzie mówią o strajku nauczycieli: idea dobra, ale dzień zły (ma być podczas egzaminów). Wybierzcie taki termin, aby nikomu nie szkodzić. Może w wakacje. I tak wtedy nie ma lekcji, no to strajkujcie.

Strajk dla Ziemi w Dzień Wagarowicza – 21 marca. Strajk nauczycieli w wakacje – powiedzmy 15 lipca. Strajk dzieci przeciwko postępowaniu dorosłych, ale za zgodą dorosłych i w terminie z nimi ustalonym. Strajk uczniów za zgodą nauczycieli. Strajk nauczycieli w terminie wyznaczonym przez MEN. Strajk idealny, czyli taki, który niczego nie zmienia.