Nauczyciele wielu przedmiotów

Kiedyś wieloprzedmiotowcy trafiali się w maleńkich wiejskich szkołach, obecnie zjawisko to występuje wszędzie, także w wielkomiejskich liceach – jeśli chcesz mieć etat, zapomnij o uczeniu jednego przedmiotu.

Niektórzy nauczyciele nigdy już w jednej szkole nie uzbierają godzin do pełnego etatu. Tak jest chociażby z fizykami. Odkąd politechnika daje kandydatom na studia wybór między matematyką a fizyką, prawie wszyscy decydują się na przedmiot, który i tak muszą zdawać na maturze, czyli matmę. W niejednym liceum fizyki nie wybiera ani jeden uczeń, nie ma więc grup, nie ma godzin poza ministerialnym minimum w pierwszej klasie. Dlatego nauczyciel tego przedmiotu musi uczyć czegoś jeszcze, chyba że chce biegać od szkoły do szkoły.

Problem dotyka jednak także nauczycieli, którzy mają wiele godzin w jednej klasie, np. polonistów. Godziny trzeba tak podzielić, aby wszyscy mieli równo etat, żadnej nadgodziny. Niestety, klasy mają po 4-5 godzin w tygodniu, a nauczycielski etat wynosi 18. Przydałby się na dokładkę przedmiot jedno- bądź dwugodzinny. I takie są, np. wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, etyka. Bywa jednak, że poloniści uczą nawet wuefu. Czasem bardzo oryginalnie, np. wychowanie fizyczne ogranicza się do nauki tańca albo ruchu scenicznego. Zresztą chemia prowadzona przez biologa potrafi być ciekawsza niż zajęcia w wydaniu prawdziwego specjalisty.

Zacząłem jako nauczyciel polskiego. Potem uczyłem jeszcze filozofii. Kilka lat później doszła etyka. Mamy już więc trzy przedmioty. W pewnym momencie filozofia wypadła. Zostały dwa. Rok temu w arkuszu organizacyjnym dopisano mi wiedzę o kulturze, ale ostatecznie przypadła innemu poloniście. Po odejściu na emeryturę łacinniczki istniało ryzyko, że ktoś z grona będzie musiał uczyć języka Cycerona. Problem jednak rozwiązał się sam – łaciny nie ma nawet w klasie humanistycznej. Gdyby jednak była, nie opłacałoby się ściągać specjalisty na dwie godziny. Wzięłaby je osoba, której trzeba skleić etat. Właściwie człowiek nawet nie wie, czego będzie uczył.