Ci wspaniali nauczyciele

Październik to dla nauczycieli czas nagród. Jednych nagrodzi dyrektor szkoły, innych prezydent, burmistrz lub wójt, a jeszcze innych minister edukacji. Z niektórymi nagrodami związane są pieniądze, a z innymi tylko prestiż. Warto zostać nagrodzonym, nawet jeśli to tylko honor.

„Głos Nauczycielski” ogłosił listę nominowanych do nagrody Nauczyciel Roku 2013 (zob. info). W ścisłym gronie zwycięzców znalazło się trzynaście osób. Teraz spośród tej trzynastki zostanie wyłoniony Nauczyciel Roku oraz dwójka wyróżnionych. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 października, czyli w Dniu Edukacji Narodowej, na Zamku Królewskim w Warszawie. Na uroczystej gali zapewne pojawi się minister edukacji. Pamiętam rok, kiedy na tej uroczystości obecny był prezydent Bronisław Komorowski. Premiera nigdy nie widziałem. Nauczyciel Roku to jedna z ważniejszych nagród branżowych, często brama do kolejnych wyróżnień.

W każdej szkole są wspaniali nauczyciele, którzy w październiku powinni otrzymać nagrodę. Czasem lista nagrodzonych zaskakuje, a czasem jest oczywiste, że to właśnie oni. Nie wszystko o swoich kolegach wiemy. Nieraz nic nie wiemy, gdyż się nie chwalili. Najważniejsze, aby o zasługach wiedział przełożony i aby w miarę swoich możliwości docenił. Nagroda od szefa była, jest i będzie w cenie. A jeśli w tym roku nie nagrodzi, to może za rok…