Co z kluczem?

Wypracowanie maturalne od 2015 r. będzie inaczej oceniane – to fakt. Wątpię, aby oznaczało to rezygnację z klucza. Przecież egzaminatorzy nie będą oceniać wg własnego widzimisię. Mielibyśmy wtedy groch z kapustą, a nie egzamin.

Informator maturalny wprowadza nowy rodzaj klucza. Składa się on z następujących części:

A. Sformułowanie stanowiska: 0-6 pkt;
B. Uzasadnienie stanowiska: 0-18 pkt;
C. Poprawność rzeczowa: 0-4 pkt;
D. Zamysł kompozycyjny: 0-6 pkt;
E. Spójność lokalna: 2 pkt;
F. Styl tekstu: 0-4 pkt;
G. Poprawność językowa: 0-6 pkt;
H. Poprawność zapisu: 0-4 pkt.

Razem można zdobyć maksimum 50 punktów. Tak egzaminatorzy będą oceniać od 2015 roku, a nauczyciele już od września, aby przyzwyczaić uczniów.

Obecnie obowiązuje nieco inny system oceniania pracy pisemnej:

A. Rozwinięcie tematu: 0-25 pkt;
B. Kompozycja: 0-5 pkt;
C. Styl: 0-5 pkt;
D. Język: 0-12 pkt;
E. Zapis: 0-3 pkt;
F. Walory dodatkowe: 0-4 pkt.

Razem można zdobyć maksimum 50 punktów.

Co uległo zmianie? Przede wszystkim zmniejszona została punktacja za wartości językowe. Do tej pory można było zdobyć aż 17 punktów (za styl i język), po zmianach będzie to tylko 10. Wyodrębniona została poprawność rzeczowa, ale oceniono ją na maksimum 4 punkty. Czyli za niezliczoną liczbę błędów rzeczowych można stracić 4 punkty, a za szeroką wiedzę zyskać też jedynie tyle.

Najważniejszą częścią wypracowania stało się sformułowanie i uzasadnienie stanowiska. Co to konkretnie oznacza, jeszcze nie wiadomo. Aby utrzymać dotychczasowy poziom zdawalności matury (ponad 80 proc. rocznika), trzeba będzie akceptować pisanie o niczym, czyli tzw. lanie wody.