Wiedza o szkole

Zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o szkolnym prawie. Najlepsi uczniowie osiągnęli wynik na poziomie 50-60 procent (mam niepełne dane, więc cały czas liczę, że znalazł się chociaż jeden wyjątek). W teście znalazły się pytania dotyczące kar i nagród, zasad oceniania, zgłaszania nieprzygotowań, możliwości poprawy oceny niedostatecznej, skreślenia z listy uczniów, organizowania wycieczek itd. Sporo uczniów prawie nic nie wiedziało o swojej szkole. Znaleźli się nawet tacy, którzy na wszystkie pytania odpowiedzieli źle.

Wiedza o świecie jest najważniejszym warunkiem umożliwiającym funkcjonowanie w rzeczywistości społecznej. Gdy ktoś mało wie o świecie, nie rozumie, co się wokół niego dzieje. Ludzie nie posiadający elementarnej wiedzy o własnym środowisku nie mogą zostać jego aktywnymi uczestnikami. Nie potrafią zatem wpływać na środowisko, w jakim żyją. Brak wiedzy o świecie powoduje, że ludzie są biernymi członkami społeczeństwa.

Uczniowie przyjęli wyniki konkursu ze śmiechem na ustach. Mam nadzieję, że w domu zastanowią się nad tym, co się stało. Przecież im więcej będą wiedzieć o swoim środowisku, tym więcej będą mogli. W szkole często słychać słowa: „A co ja mogę?”. Nic nie możesz zrobić tylko wtedy, jeśli nic nie wiesz. Im więcej wiesz, tym więcej możesz. A im mniej wiesz, tym bardziej jesteś sfrustrowany, bezsilny i rozgoryczony.

Jak przekonać młodych ludzi, że wiedza o Księżycu jest mniej ważna niż wiedza o własnym podwórku? Jak ich przekonać, aby patrzyli nie tylko w siną dal, ale także jak najbliżej siebie? Jak przekonać uczniów, że podróż do własnego serca jest cenniejsza niż podróż na krańce świata? Jak przekonać młodzież, że wszelka wiedza zaczyna się od poznawania siebie, swoich sąsiadów, swojego podwórka, szkoły i praw, które rządzą tym małym światem? Kto nie zna swojego środowiska, ten nigdy nie pozna świata.