6 gru

Wiedza o szkole

Zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o szkolnym prawie. Najlepsi uczniowie osiągnęli wynik na poziomie 50-60 procent (mam niepełne dane, więc cały czas liczę, że znalazł się chociaż jeden wyjątek). W teście znalazły się pytania dotyczące kar i nagród, zasad oceniania, zgłaszania nieprzygotowań, możliwości poprawy oceny niedostatecznej, skreślenia z listy uczniów, organizowania wycieczek itd. Sporo uczniów prawie nic […]

Ważne newsy, kompetentne analizy.
Subskrypcją Premium podzielisz się z Bliskimi.

Wypróbuj za 11.90 zł