29 maj

Język starointeligencki

Maturzyści są oceniani za umiejętności językowe (zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym). Niewątpliwie niektórzy mają ewidentne braki i robią mnóstwo błędów, ale spora grupa uczniów pisze i mówi poprawnie, a jednak nie otrzymuje wysokich not za język. Warto podkreślić, że tzw. język jest najważniejszą z umiejętności, jakimi musi się wykazać abiturient. Maturzysta za umiejętności językowe […]

Ważne newsy, kompetentne analizy.
Subskrypcją Premium podzielisz się z Bliskimi.

Wypróbuj za 11.90 zł