MEN wpuszcza nauczycieli w maliny

Kiedy Andre Gide odwiedził Związek Radziecki, zachęcono go do wyrażenia opinii na temat Kraju Rad. Pisarz nie dał się prosić. Napisał zatem opinię i udał się na pocztę, aby wysłać ją Stalinowi. Niestety, pani w okienku nie mogła przyjąć swobodnego tekstu, bowiem obowiązywały specjalne formularze. A na każdym formularzu musiało być napisane: „Słońce Narodu, Wielki Stalinie” i „Towarzyszu, Przywódco Świata Robotników i Chłopów” czy coś w tym stylu. Pisarz nie napisał zatem nic, więc wyszło na to, że nie zabrał głosu w sprawie jakości życia obywateli ZSRR.

Zachciało mi się wyrazić opinię na temat projektu programów nauczania. Skoro – pomyślałem – do wypowiadania się zachęca sama minister edukacji, to nie będę się opierał. Poczułem się wręcz zobowiązany przez Katarzynę Hall do wystukania za pomocą klawiatury wszystkiego, co mi się w tym projekcie nie podoba albo i podoba. Nie będę zwlekał – pomyślałem – tylko napiszę od razu. Gdy jednak zobaczyłem, że pisać można tylko na specjalnych drukach, tylko w ramach specjalnej ankiety, poczułem się jak Andre Gide w Kraju Rad. Przecież tu nikogo nie obchodzi, co ludzie myślą o projekcie zmian w edukacji. Przecież tu tylko chodzi o zebranie głosów, a następnie o pochwalenie się, ile to osób wyraziło opinię na temat projektowanych zmian. Gdy to zrozumiałem, postanowiłem nie wypełniać ankiety. Wyjdzie zatem, że nie zabrałem głosu w sprawie reformy programów nauczania.

Jakościowo ankieta jest kompletnym dnem. W taki sposób to można badać opinię konsumentów tłuszczu mlecznego. Pani minister, trochę szacunku dla nauczycieli. Chce pani wiedzieć, co myślą nauczyciele o reformie, czy też ma pani to gdzieś? Przecież pytania są tak sformułowane, aby udowodnić, że nauczyciele sami sobie zaprzeczają, że co człowiek, to inna opinia. Nawet gdyby wypowiedziało się zaledwie tysiąc osób, to i tak nie uda się z tych wypowiedzi sformułować sensownych wniosków. Wniosek ministerialnej komisji będzie bowiem tylko jeden: nauczyciele nie wiedzą, czego chcą, więc zrobimy to, co chce Katarzyna Hall i jej zespół. Po co więc badać i pieniądze na to wydawać? Fałsz, fałsz, z każdej strony fałsz. Czyli Kraj Rad w nowych szatach.

Poniżej zamieszczam ankietę, aby każdy mógł sam ocenić jej jakość.

ANKIETA
Po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, zapraszamy do podzielenia się opinią z autorami projektów. Ankiety będą szczegółowo analizowane przez zespoły autorskie.

Jestem:
 Uczniem
 Studentem
 Rodzicem
 Nauczycielem
 Pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej
 Dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej
 Pracownikiem samorządu terytorialnego
 Pracownikiem kuratorium
 Pracownikiem systemu egzaminacyjnego
 Egzaminatorem
 Pracownikiem naukowym
 Członkiem związku zawodowego nauczycieli
 Osobą kształcącą nauczycieli
 Osobą doskonalącą nauczycieli
 Publicystą lub dziennikarzem
 Twórcą lub animatorem kultury
 Żadna z wymienionych możliwości
Proszę zaznaczyć przedział Pani / Pana wieku:
 Do 25 lat
 26-35 lat
 36-45 lat
 46-55 lat
 56-65 lat
 Powyżej 65 lat
Proszę zaznaczyć sektor miejsca pracy:
 Pracuję w sektorze publicznym
 Pracuję w sektorze prywatnym
 Pracuję i w sektorze publicznym i w prywatnym
 Obecnie nie pracuję
Czy uważa Pani / Pan, że proponowane wymagania szczegółowe:
 w większości są zbyt ogólnikowe
 niektóre są zbyt ogólnikowe
 są odpowiednie
 niektóre są zbyt szczegółowe
 w większości są zbyt szczegółowe
 są zbyt nierówne, niekiedy za bardzo ogólnikowe, niekiedy za bardzo szczegółowe
Jeśli sądzi Pani / Pan, że poziom szczegółowości nie jest odpowiedni, to proszę podać konkretny przykład lub przykłady.
…………………………………………………………………………….
Wymagania:
 Są zdecydowanie za wysokie, żeby je zrealizować w zaplanowanym czasie
 Dadzą się zrealizować, ale raczej tylko wobec zdolniejszych lub lepiej zmotywowanych uczniów
 Mogą wystąpić kłopoty w przeciętnym oddziale klasowym
 Dadzą się zrealizować wobec większości uczniów
 Dadzą się zrealizować i zostanie jeszcze czas na indywidualną pracę z uczniami – wyrównawczą lub rozwijającą zainteresowania, zależnie od potrzeb
 Są zdecydowanie za małe, powinno się od uczniów wymagać dużo więcej
 Trudno powiedzieć
Jakie są mocne strony proponowanych wymagań? Prosimy o podanie konkretnych przykładów.
…………………………………………………………………………….
Jakie są słabe strony proponowanych wymagań? Prosimy o podanie konkretnych przykładów.
…………………………………………………………………………….
Tu można dopisać to, co dodatkowo Pani / Pan uważa za istotne do przekazania:
…………………………………………………………………………….