Coraz gorsi dorośli

Najwyższy czas odzwyczaić się od narzekania na coraz gorszą młodzież, a przyzwyczaić do narzekania na coraz gorszych ludzi dojrzałych. Według Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC najgorsze wyniki wśród Polaków osiąga grupa w wieku 25-65 lat. Młodsi są dużo lepsi (zob. info).

Powinniśmy się pocieszać, że wprawdzie my, dorośli, jesteśmy mierni, ale dzieci mamy genialne (w porównaniu z nami). Zamiast jednak podążać w tym kierunku, pocieszamy się informacją, że dorośli Niemcy też są fatalni (zob. źródło). Nie jest chyba tak źle, skoro ze swoją miernością trafiliśmy do jednego worka z Niemcami. Poziom rozumowania typowy dla ucznia, który usprawiedliwia się, mówiąc, że kolega dostał jeszcze gorszą ocenę, więc wszystko jest OK.

Jedni są tak ambitni, że zadowala ich tylko pierwsze miejsce, a każde inne to porażka. Inni natomiast boją się tylko tego, że mogliby być ostatni. Dopóki ktoś jest za nimi, mówią o sukcesie. Starsi Polacy od niepamiętnych czasów chełpią się myślą, że młodzież jest gorsza, coraz gorsza, gorsza od nich. Badania PIAAC dowiodły, że nie ma żadnych podstaw, aby tak twierdzić. Wprawdzie nasze dzieci nie są w czołówce Europy, ale zanim zaczniemy je krytykować, pamiętajmy, iż my sami jesteśmy daleko za nimi.