17 mar

Repeta w klasie maturalnej

Miesiąc przed wystawieniem ocen końcoworocznych informujemy o zagrożeniach oceną niedostateczną. Klasy maturalne kończą naukę w kwietniu, zatem najwyższy czas wpisać do dziennika zagrożenia. Potem wychowawca przekaże tę wiadomość rodzicom. Wpisałem kilka zagrożeń, ale uczniowie nie wzięli tego poważnie. Podobno istnieje niepisane prawo, że uczeń klasy ostatniej nie repetuje, tylko jest wypychany bez względu na wyniki. […]

Ważne newsy, kompetentne analizy.
Subskrypcją Premium podzielisz się z Bliskimi.

Wypróbuj za 11.90 zł